Kukkonia official pageMagyarEnglish
Vodné dielo Gabčíkovo

Vodné dielo Gabčíkovo bolo postavené pri obci Gabčíkovo koncom osemdesiatych rokov minulého storočia. Primárnym poslaním gigantickej stavby je zabrániť povodniam, regulovať vodný tok, skrotiť prastarý živel a „rozkázať“ Dunaju. Elektráreň zároveň vyrába 8 – 10 percent elektrickej energie vyrobenej na Slovensku. Počas uplynulých tridsiatich rokov sa na gigantickú stavbu prišlo pozrieť mnoho ľudí, aby na vlastné oči videli obrovské vráta plavebných komôr, pred ktorými čakajú lode, aby mohli plávať ďalej. Pri návšteve vodného diela je možné požiadať o sprievodcovské služby. Po predbežnej dohode sa dajú pozrieť aj turbíny a získať tak detailnejšie informácie o fungovaní vodného diela.