Kukkonia official pageMagyarEnglish

Občianske združenie sa zaoberá chovom koní na Veľkolélskom ostrove pri obci Zlatná na Ostrove. Veľkolélsky ostrov alebo Nagyléli sziget je jeden z posledných veľkých dunajských ostrovov s rozlohou viac ako 250 ha. Veľkolélsky ostrov dnes predstavuje unikátnu mozaiku lesných, mokraďov a trávnatých biotopov. Vďaka svojej zachovalosti bola časť lesov s pralesným charakterom v roku 1974 vyhlásená za prírodnú rezerváciu.

S chovom huculských koní začali v roku 2010. Huculy si vybrali pre ich pokojnú povahu a odolnosť znášať všetky nepriazne počasia, keďže žijú voľne na ostrove od skorej jari do neskorej jesene s nepretržitým prístupom k pastve a vode. Tu privádzajú na svet bez ľudskej pomoci aj svoje potomstvo. Zväčša sa tak deje v noci alebo v skorých ranných hodinách. Počas žrebenia matku chránia ostatné kobyly zo stáda. Žriebätá si vytvárajú veľmi silné putá aj s ostatnými členmi stáda. Počas zimného obdobia a obdobia pravidelných záplav sa stádo sťahuje z ostrova do pripraveného výbehu, kde prečká do jari. Prikrmuje sa výlučne len senom s neobmedzeným prístupom k vode.

Okrem chovu sa venujú aj výukovému jazdeniu detí a dospelých na koni a agroturistike. Prekrásne prostredie Veľkolélskeho ostrova umožňuje výnimočné a nezabudnuteľné zážitky na chrbte tohto úžasného zvieraťa. Veď nie nadarmo sa hovorí, že najkrajší pohľad na svet je z konského chrbta. Okrem koní sa na ostrove nachádzajú aj ďalšie zvieratá (kravy, ovce, kozy), ktoré pomáhajú udržiavať ostrovné lúky v priaznivom stave. Ponúkajú vám aj možnosť prejsť sa po dunajskom pralese na jednom z ich koní a vychutnať si pôvodnú prírodu Podunajska. 

 

Kontakt:

Martina Jendreková

Záhrady pri Dunaji 9064, dom č. 835

946 12 Zlatná na Ostrove

Tel.: 0948 133 513

www.zlatyhucul.sk