Kukkonia official pageMagyarEnglish
Nové oddychové miesto v obci Vrakúň

Zámerom projektu bolo vytvorenie oddychovo - osvetového miesta v blízkosti kanála tečúceho cez obec Vrakúň s napojením na vybranú lokalitu Vrakúnskeho lesa, ktorá bude odteraz plniť funkciu akéhosi „mini arboréta“. Oddychovo-osvetové miesto bude slúžiť širokej verejnosti, návštevníkom obce a regiónu Žitného ostrova. Aktívne ho bude využívať naše združenie, napríklad  v súvislosti s organizáciou Kukkonia tábora pre deti, Kukkonia projektu – environmentálna výchova detí a pod. Zároveň ho budú môcť využívať aj materské a základné školy regiónu, ako výchovno-vzdelávací priestor v teréne. Len pár metrov od miesta realizácie sa nachádza aj cyklistický chodník (súčasť cyklotrasy vedúcej po Žitnom ostrove), lokalita bude preto vhodným oddychovým miestom pre cyklistov. V budúcnosti by sme chceli v podobných iniciatívach pokračovať, nakoľko sme presvedčení o tom, že enviromentálna výchova a vzdelávanie detí a mládeže priamo v teréne sú veľmi účinné.

Projekt bol realizovaný s pomocou Nadácie Ekopolis  - program Zelené Oázy.