Kukkonia official pageMagyarEnglish
Kukkonia Tour - Bicykluj s nami!

Sponzori podujatia Kukkonia Tour 2018: 

PROPOZÍCIE

 

Názov:  Kukkonia Tour 2018

Usporiadateľ:  OZ Kukkonia a Mesto Dunajská Streda

Dátum a miesto: 24.06.2018, Dunajská Streda,                                                           

stredisko pretekov: MOL Aréna

Riaditeľ preteku: Gábor Inczédi

Technický riaditeľ: Zoltán Herdics

Časomiera: SunBell

Kontakt: +421 905 442 658, kukkoniatour@kukkonia.sk

 

TECHNICKÉ USTANOVENIA

Charakteristika pretekov:                                                                                                                                       - Tour de Kukkonia - preteky pre cestných cyklistov na 80 km s  čipovým meraním, na čiastočne uzavretej ceste                                                               

- Kukkonia Easy - výkonnostné preteky pre cyklistov na 33 km s čipovým meraním                                                                                                               

- Kukkonia Family – cyklotúra  pre rodiny 10 km  za sprievodu     

                                     mestských policajtov.

 

PRIHLÁŠKY na stránke:  https://www.vysledkovyservis.sk/kukkonia-tour

Registračné podmienky: Registrácia sa začína 23. mája 2018 a končí 21. júna 2018. Registrácia má záväzný charakter - registračné poplatky sa nebudú vracať v prípade neprítomnosti.

Štartovné: Tour de Kukkonia 80 km: 15 eur, štartovné na mieste: 20 eur

V cene štartovného je zahrnutý:                  

                                    čipové meranie,  

                                    štartovný balíček (produkty Kukkonia a Minit)                                 

                                    štartovné číslo s menom (pre online zaregistrovaných)

                                    štartovné číslo slúži ako tombolový lístok

                                    ovocie

                                    jeden nápoj

                                    kupón na teplé jedlo

                                    lekárska služba

                                    úschovňa, sprchy

                   

 Kukkonia Easy 33 km: 10 eur, štartovné  na mieste: 15 eur

 V cene štartovného je zahrnutý:  

                                    čipové meranie,  

                                    štartovný balíček (produkty Kukkonia a Minit)                                 

                                    štartovné číslo s menom (pre online zaregistrovaných)

                                    štartovné číslo slúži, ako tombolový lístok

                                    ovocie

                                    jeden nápoj

                                    kupón na teplé jedlo

                                    úschovňa, sprchy

                                    lekárska služba

 

Kukkonia Family - 5 eur pre osobu nad 15 rokov, pod 15 rokov zadarmo.

V cene štartovného je zahrnutý:

štartovné číslo s menom (pre online zaregistrovaných)

štartovné číslo slúži ako tombolový

                                             jeden nápoj 

teplé jedlo

lekárska služba

Trať pretekov:  gps údaje je možné stiahnúť z www.kukkonia.sk

Kukkonia Family: https://www.strava.com/routes/13081627

Kukkonia Easy: https://www.strava.com/routes/13081570

Tour De Kukkonia: https://www.strava.com/routes/12727331

 

Kancelária pretekov: MOL Aréna

Časový rozpis:  07:30 h – 9:00 h   registrácia, preberanie štartovných čísel                                                                           09:15 h   brífing pretekárov - inštruktáž                                                                                                               09:30 h   štart pretekov  (všetky kategórie a trate spoločne) - letmý štart                                  za hranicou mesta                                                                                                                                                     13:00 h   obed a vyhlásenie výsledkov a tombola

 

KATEGÓRIE TOUR DE KUKKONIA 80 km

A - muži U23, muži ELITE + MASTERS A 19 - 39 rokov (1979-1999)

B - MASTERS B 40 - 49 rokov (1969-1978)

C - MASTERS C 50 – 59 rokov (1968-1959)

D - MASTERS D, E, F 60 rokov a viac (1958 a menej)

F – ženy – bez rozdielu veku

J– juniori – do 18 rokov (2000 a viac)

+ absolútny najrýchlejší pretekár - CENA PRIMÁTORA MESTA DUNAJSKÁ STREDA, najrýchlejší Dunajskostredčan, najrýchlejšia Dunajskostredčanka

 

KATEGÓRIE KUKKONIA EASY 33 km

muži 19 - 39 rokov (1979-1999)

muži 40 - 59 rokov (1959-1978)

muži 60 rokov a viac (1958 a menej)

ženy 19 - 39 rokov (1979-1999)

ženy 40- 59 rokov (1959-1978)

ženy 60 rokov a viac (1958 a menej)

juniori – do 18 rokov (2000 a viac)

juniorky – do 18 rokov (2000 a viac)

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Preteká sa podľa pravidiel SZC v kategórii Tour de Kukkonia a ostatné kategórie podľa tohto rozpisu
 • Pretekári štartujú v celoplastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave
 • Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny. Za pretekárov mladších ako 18 rokov podpisuje zákonný zástupca.
 • Každý pretekár dáva výslovné povolenie používať obrazové záznamy z podujatia a šíriť ich prostredníctvom akéhokoľvek typu materiálu
 • Každý účastník nesie plnú zodpovednosť za svoje vybavenie a za škody, ktoré spôsobí
 • Každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť
 • Každý pretekár a člen sprievodu zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným
 • Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu ani nimi spôsobené
 • Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov, preteká sa za plnej premávky, križovatky budú zabezpečené organizátormi a políciou
 • Pretekov Tour de Kukkonia sa môžu zúčastniť súťažiaci len na cestných bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov
 • Pretekov Kukkonia Easy sa môžu zúčastniť súťažiaci len na bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov
 • je zakázané odhadzovať odpadky po celej dĺžke trati, okrem vyznačeného bufetu, pod hrozbou diskvalifikácie!
 • križovatky na trase pretekov Tour de Kukkonia budú zabezpečené štátnou políciu, organizátormi, alebo miestnymi pomocníkmi od prejazdu prvého pretekára do prejazdu posledného pretekára, najviac však 40 minút od prejazdu prvého pretekára
 • vyzývame na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zvýšenú opatrnosť pre pretekárov jazdiacich so stratou väčšou ako 40 minút  na čelo pretekov
 • organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v prípade nepredvídaných okolností
 • V prípade nepriaznivého počasia si usporiadateľ vyhradzuje právo zmeny termínu pretekov.

 

Sprievodné vozidlá:

 • Len sprievodné vozidlá organizátorov budú pripustené do konvoja pretekov
 • Sprievodné vozidlá sprevádzajúce vlastných pretekárov nie sú z dôvodu maximálnej bezpečnosti povolené
 • Sprievodné vozidlá organizátorov:
 •  1 neutrálne vozidlo za prvou skupinou (predpokladaná priemerná rýchlosť 36-40 kmh
 •  1 neutrálne vozidlo za druhou skupinou (predpokladaná priemerná rýchlosť 30-36 kmh)