Kukkonia official pageMagyarEnglish
Festivaly na Žitnom ostrove

Dunajskostredské LETO

júl.-august. 2017., Dunajská Streda

VIAC

Mederské LETO

júl.-august. 2017., Veľký Meder

VIAC

Great Opening Afternoon Party

1. júl. 2017., Dunajská Streda - Themalpark

VIAC

HODY vo Veľkom Seku, Vila Filia

2. júl. 2017., Veľký Sek

VIAC

Obecný deň v obci Vrakúň

1. júl. 2017., Vrakúň

TAJOMSTVO DOBROHOŠŤSKˇÝCH PECÍ

8. júl. 2017., Dobrohošť

Onedayfröccsfest

14.-15.-16. júl. 2017., Dunajská Streda

VIAC

Obecné dni Baka

28.-29. júl 2017., Baka

VIAC

X. Nagymadi Bicsaknapok

28.-29. júl. 2017., Mad

VIAC

LAKE-UP KOMÁRNO

28.-29. júl, Komárno

VIAC

KlikkOut Mudsummer Party

28. júl. 2017., Dunajská Streda, Thermalpark

VIAC

Dožinkové slávnosti v obci Vrakúň

5. august 2017., Vrakúň

VIAC

Duna Rock Dolný Štál

3.-5. august 2017, Dolný Štál

VIAC

Bográcsfest Pozsonyeperjes

5. august 2017, Jahodná

VIAC

Vydranská Hostina

11.-12. august, Vydrany

VIAC

Obecné dni  Horné Mýto

12. august 2017, Horné Mýto

VIAC

12. ROCKFEST

17.-18.-19., Veľké Dvorníky, Sweet Park

VIAC

XXVII. Svätoštefánske dni Veľký Meder

17.-20. august, Veľký Meder

VIAC

Dni Svätého Štefana Šamorín

14.-20. august, Šamorín

VIAC

Pomlé Fest

25.-26. august, Šamorín

VIAC

Obecné dni Malé Dvorníky

26.-27. august 2017, Malé Dorníky

VIAC

Komárňanské Vínne Korzo

14.-16. september, Komárno

VIAC

XXXVII. Žitnoostrovský jarmok

21.-24. september, Dunajská Streda

VIAC