A kukkonia projekt hivatalos honlapjaEnglishSzlovák
Kukkónia, a név nyomában

A régiekre emlékezni – hagyománytisztelet. Szeretni, becsülni, védeni az ősi földet, ahol elődeink éltek és dolgoztak, ahol születtünk és élünk, vagy ahonnan elszakadtunk, de ahová az élet fáradalmait kipihenni visszatérünk – kötelesség. Minden nép büszke hazájára, szülőföldjére, megbecsüli, ápolja történelmi, kulturális emlékeit, a régmúlt hagyományait. Ezt tesszük most mi is…

Még a történelmi előidőkben keletkezett az a rengeteg néprege, mely a Csallóközben évszázadokon át élt az egykor itt megtelepedett nép ajkán. Táltosoknak vélt pásztorok és boszorkánysággal vádolt vénasszonyok mesélték a hosszú téli estéken, hogy a Csallóköz szigetét az ősidőkben földöntúli hatalommal bíró tündérek, jóakaratú lidércek, mesebeli villik, bömbölő sárkányok, fanyűvő óriások és más efféle csodalények lakták.

Történelmi forrásainkban leggyakrabban a sziget koronként változó írásmódú, de azonos hangzású magyar nevével, a Csallóközzel találkozunk. A névhez különféle népi és romantikus magyarázatok is fűződnek. Nevezték tréfásan Kukkóniának is. A Csallóköz e népi nevének eredetmondája a tatárjáráshoz kapcsolódik. Eszerint a tatárok elől a sziget hanjai (mocsarai, lápjai) közé, a nádasokba húzódó magyarok közül egy bátrabb elment, hogy kikémlelje: elvonult-e már az ellenség. Váratlanul azonban tatár lovasok bukkantak fel előtte, s ő úgy megijedt tőlük, hogy még a búvóhelyen is, ahová hanyatt-homlok futott vissza, sokáig csak annyit tudott mondani, hogy „kukk, kukk”. Ezért gúnyolták a csallóközieket kukkóknak. Egy másik változat vitába száll ezzel a tréfás magyarázattal. Eszerint a „kukk” szó nem a csuklásból ered, hanem jeladás volt, amivel a rejtőzködők egy itt honos béka, a vöröshasú unka (Bombina bombina) hangját utánozva (kukk-kó) felelgettek egymásnak, vagy hollétüket, esetleg az ellenség közeledtét tudassák egymással. 

 

Forrás: Az Aranykert közepén. A Dunaszerdahelyi járás. Nap Kiadó, Dunaszerdahely, 2012.

Kapcsolódó tartalmak
A Csallóköz (Kukkónia) rövid története
A Csallóköz (Kukkónia) rövid történeteleírás