A kukkonia projekt hivatalos honlapjaEnglishSzlovák
Dunaszerdahely nevezetességei

 

A Szent György-templom

A város legrégibb történelmi és egyházi emléke. Helyén már a korai Árpád-korban is állt egy (valószínűleg) fatemplom, a mai kőtemplom alapja pedig (amelynek a legrégibb részei a szentély, a főhajó és a torony) a hagyomány szerint az 1329-es esztendőben épült. Nagyobb átalakításokat 1518-ban (egy mellékhajóval bővítik), illetve 1742–43-ban élt meg, amikor barokk stílusban újították, renoválták a teljes épületet, emelve a falait és a tornyát – ezzel mai formáját is elnyerte (de nem szentelték újra). Főoltárán a Mária mennybevitele festmény látható, felette a templom védőszentje, Szent György lovas szobrával. Mellékoltárain Szent István, illetve a fájdalmas pieta ábrázolását figyelhetjük meg. A templom kriptájába temetkezett a pókateleki Kondé család.

 

A Sárga kastély

A 18. század második felében Pókateleken épült barokk stílusú kétszintes kastély a város egyik legértékesebb műemlék épülete. Pókateleket, Szerdahely részét a Kondék ősi jogon birtokolták a hozzá tartozó határrésszel együtt. Ez a 18. század második felében egy időre a Padányi Birók kezébe került. Padányi Biró Márton veszprémi püspök építtette a kastélyt 1753–1758-ban unokatestvére számára.  A birtok, kellős közepén a Sárga kastéllyal, hatalmas parkkal körülvéve, csak 1805-ben került vissza a Kondékhoz. Mai alakját a 19. század elején nyerte el, amikor klasszicista stílusban átépítették. A Kondé család után a kastély a birtokkal együtt Habermann Nándor, majd pedig a Dukesz család birtokába került. Ma a Csallóközi Múzeum működik benne.

 

Az evangélikus templom

A templom 1863–1883 között készült el egyszerűsített neoromán stílusban. Mennyezete sík, érdekes felfüggesztéssel megoldott, záródása sokszögű, tornya – amely csupán 1938-ban épült a templomhoz – kissé meghaladja a főhomlokzat síkját. Márvány keresztelőkútja 1883-ból, orgonája 1903-ból, neoklasszicista, Besztercebányán készült főoltára 1933-ból való.

 

A református templom

A város legújabb kori épületei közé tartozik, 1998-ra épült fel posztmodern stílusban, testvérgyülekezetek segítségével.

 

A Vermes-villa

Vermes Ferenc földbirtokos, járási szolgabíró 1905-ben épült földszintes házát 1909-ben az akkori tulajdonos korszerűsítette, megnagyobbította és tornyokkal tette szebbé – az épület ekkor nyerte el mai formáját. A II. világháborúban német, majd orosz katonai parancsnokság székelt benne, később úttörőotthonként szolgált, majd 1988–2002 között a Szlovák Nemzeti Galéria kihelyezett részlegének adott otthont. 2005-ben Dunaszerdahely Város Önkormányzata megvásárolta, és az átalakítások után a Kortárs Magyar Galéria költözött az épületbe.

 

A Kálvária

Az egykori Nemesszeg és Tejed városrészek között az 1700-as években egy 7 m magas, 12 m átmérőjű, csonka kúp alakú Kálváriadomb épült, ahová 1802-ben (a korábbiak helyére) szoborcsoportot állítottak. 1959-ben, a kommunista érában útépítés okán lerombolták a Kálváriadombot, és a szobrokat előbb a templom köré, majd Nagyudvarnokra száműzték, s csak a rendszerváltás után kerültek vissza Dunaszerdahelyre. Ma a temetőben állnak.

 

A zsidó temető

Az 1740-es évektől létező ortodox zsidó temető városunk legrégibb temetője. A szépen gondozott sírok között több helyi rabbi sírját is megtaláljuk, köztük a neves Jehuda Aszád rabbi sírját is.

 

A Szentháromság-oszlop

A katolikus templom mellett álló Szentháromság-oszlopot az egykor városunkat ért, komoly nyomot hagyó járványok csillapodása után emelték 1777-ben, köszönetképpen a járvány elvonulásáért. Az emlékmű Gönczöl György és Lengyel Erzsébet adománya.

 

Szent Miklós szobra

A gyermekek, a kereskedők és a gyógyszerészek védőszentjének városunk híres szülöttje, pókateleki Kondé Miklós püspök (1730–1802) emelt szobrot 1785-ben, amely most a katolikus templom bejáratánál található.

 

Az 1848/49-es szabadságharc emlékműve

A dunaszerdahelyi 48-as emlékmű az egykori forradalmi események előtt tiszteleg – évről évre itt rendezik a városi 1848/49-es emlékünnepségeket. Lipcsey György szobrászművész alkotását 1995. március 15-én avatták fel.

 

A diktatúrák áldozatainak emlékműve

A városháza mellett állított, 2006. október 31-én felavatott mementóval Dunaszerdahely városa a diktatúrák áldozatainak állított emléket az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulóján. Az alkotást Nagy János szobrászművész készítette.

 

A fiókáit vérével tápláló pelikán szobra

Krisztus születésének 2000., az alkotmányos magyar kereszténység 1000. születésnapjára, valamint a gályarabságra hurcolt prédikátorok felszabadításának 325. évfordulójára állíttatta a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. A szobor Nagy János alkotása.

 

A MEMENTO emlékmű

Az 1991 októberében felavatott holokauszt-emlékmű, egy kőtábla-torzó az egykori neológ zsinagóga helyén áll. Az 1944 júniusában elhurcolt több ezer dunaszerdahelyi zsidó polgárnak állít emléket.

 

A roma holokauszt emlékműve

Szlovákia másodikként felavatott, a romák holokausztját megidéző emlékművet 2006-ban állították fel, nagyszabású ünnepség keretében, a városban működő Romológiai Intézet kezdeményezésére.

 

A városháza

A korábban kávéháznak és szállodának épült emeletes házat Pleyer Károly szállodatulajdonos adta el a városnak 1901-ben. 1902-től a létesítmény emeleti részén a községi hivatalok székeltek, míg a földszinti részen gyógyszertár üzemelt. Az épület udvarában városi fogdákat és őrszobát alakítottak ki a községi rendőrség részére. Később, az évek múlásával az egyemeletes épületet többször felújították és átalakították, így 1958–59-ben is, amikor hozzáépítéssel bővítették. Az 1995-ben megkezdett, Makovecz Imre szerinti városarculat-átalakítás részeként az épület ismét változott: bejárata fölé tornyot emeltek. Az így átalakított „új” városháza rövid időn belül Dunaszerdahely városképének meghatározó épületévé s egyben egyik jelképévé vált.

 

Fotó: Soós Laca

Kapcsolódó tartalmak
Kukkónia települései
Kukkónia településeileírás
Komárom nevezetességei
Komárom nevezetességeileírás
Somorja nevezetességei
Somorja nevezetességeileírás